Ubuntu
1763
page-template-default,page,page-id-1763,theme-stockholm,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.6,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.2.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
Lệnh cơ bản
Để move folder:
sudo mv /path/to/folderName [destination]

Để delete folder:
sudo rm -r /path/to/folderName

Để copy folder:
sudo cp -r [source] [destination]

Để gỡ bỏ một phần mềm:
sudo apt-get remove [application-name]

Để chạy một sh file:
bash [sh file] hoặc sh [sh file] (với lệnh sh thì đừng dùng sudo)

Để check xem trên máy đã có cài một software nào đó chưa:
apt-cache policy [package-name]

Cài một số utility cần thiết
Để access được ổ cứng exFAT
sudo apt-get install exfat-fuse exfat-utils
Tự động mount sẵn ổ cứng mỗi lần boot
Cách có GUI 🙂
sudo gnome-disks

Chọn drive > chọn partition > click vào icon bánh răng > Edit Mount Options.

Cài alien để chạy các RPM package
sudo apt-get install alien
sudo alien my_package.rpm
sudo dpkg -i my_package.deb

(không phải bao giờ cũng hiệu nghiệm)

Cài unrar

sudo apt-get install unrar

Cài driver cho D-Link DWA-182 USB Adapter
Tải package ở đây, extract, vào folder đó, chạy:

make clean
make
sudo make uninstall
sudo make install

Sau đó vào System Settings của Ubuntu > Network, có thể cần unplug/plug lại cái USB adapter thì mới thấy mạng Wireless hiện lên.

Chỉnh cho Linux dùng local time
Để khi dual boot thì đồng hồ trong Windows không bị lệch:

timedatectl set-local-rtc 1

Cài WineHQ
Cài WineHQ để chạy các software chỉ dành cho Windows.
Cài Chrome browser
Tải Chrome:
wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb

Cài Chrome, forcing dependencies:
sudo dpkg -i --force-depends google-chrome-stable_current_amd64.deb

Cài bộ gõ tiếng Việt Unikey

sudo apt-get install ibus-unikey
ibus restart

Sau đó vào Text Entry Settings, add thêm bộ gõ Vietnamese (Unikey) (iBus).

***Phím tắt để đổi giữa các phương pháp nhập ngôn ngữ (Text Input) là Super + Space.

Cài phần mềm vẽ thẳng lên trên desktop

abc

FFMPEG
Để resize:

ffmpeg -i input.gif -lavfi "fps=15,scale=20:-1:flags=lanczos" -y output.gif

 • file name không nên có space
 • -lavfi là libavfilter
 • scale=20:-1 nghĩa là chiều rộng sẽ là 20, chiều cao tự động theo tỷ lệ
 • -y là overwrite output without asking

Để chia (cực kì nhanh) một video thành nhiều segment mà không cần re-encoding:

ffmpeg -i input.mp4 -map 0 -c copy -f segment -segment_time 300 -reset_timestamps 1 output_%03d.mp4

Một số phím tắt hữu dụng

***”Super” tương đương với phím  trong bàn phím Windows.

 • Show desktop: Ctrl + Super + D.
 • Maximize window: Ctrl + Super + arrow up.
 • Restore window: Ctrl + Super + arrow down.
 • Minimize window: Ctrl + Alt + Num 0 (mặc định), có thể đổi thành Ctrl + Super + Num 0 nếu có dùng Blender.
 • Đổi giữa các windows: Alt + Tab.
 • Đóng window đang active: cũng phím Alt + F4.

 

 • Phím Printscreen dùng như bình thường.
 • Chụp một window: Alt + Printscreen.
 • Chụp một vùng chọn: Shift + Printscreen.

 

 • Hiện các file/folder ẩn: Ctrl + H.
Cài các software CG
Cài Gimp

sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp
sudo apt-get install gimp

Để Gimp có UI giống Photoshop: download package này về, unzip, và replace folder ~/.gimp-2.8.

Cài Krita

Với Ubuntu 16.04 thì không cài được Krita PPA, chỉ có thể download appimage về dùng.

Cài Blender

Đơn giản là copy folder (đã tải) vào /usr/lib/blender: [link].

***Cài Filmic Color Management: tải và copy folder vào “datafiles”, nhưng có thể cần điều chỉnh permission (trong folder “datafiles”):

sudo chown -R yourusername colormanagement

Cài Sublime Text
Houdini

sudo ~/Downloads/houdini[version]/houdini.install

***Cách thuốc (nếu có)

Ngay sau khi cài xong, vào installation folder (/opt/hfs[version]) chạy source houdini.setup.

Vào /etc/init.d/ chạy sudo ./sesinetd stop

Backup rồi xoá sesinetd trong /usr/lib/sesi, replace bằng bản đã thuốc. Có thể cần chmod 755 lại file vừa replace.

Start lại sesinetd trong /etc/init.d/, bật License Administrator và máy chế thuốc lên, dùng Server Name và Server Code trong tab License Information. Xong.

Cài RenderMan cho Houdini

_Đăng ký tài khoản, sau đó download Pixar’s RenderMan.

_Dùng alien (xem hướng dẫn bên trên) để chuyển package .rpm thành .deb để cài RenderManProServer (app sẽ đưa ra hướng dẫn).

_Vào file houdini.env và thêm vào (thay version phù hợp):
RMANTREE=/opt/pixar/RenderManProServer-21.6
PATH=$RMANTREE/bin:$PATH

_Mở Houdini, vào Preferences (Ctrl + ,) > Rendering, tick Pixar’s RenderMan 21.0.

_Cách setup để test render. Tham khảo thêm Docs.

Cài Redshift cho Houdini

(Tham khảo Docs.)

sudo sh ~/Downloads/redshift[version].run

Sau đó vào file houdini.env và thêm vào (thay version phù hợp):
HOUDINI_DSO_ERROR = 2
PATH = "/usr/redshift/bin:$PATH"
HOUDINI_PATH = "/usr/redshift/redshift4houdini/16.5.268;&"

Để dùng với các software CG
Tắt để tổ hợp phím Alt + drag chuột trái không còn có chức năng move windows

Điều này cần thiết để sử dụng những software như Maya hoặc Houdini.

Cách 1, type giòng này trong Terminal:
gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences mouse-button-modifier "<Super>"

Cách 2, cài dconf:
sudo apt-get install dconf-tools

_Sau đó nhấn Alt+F2 và search “dconf-editor”.
_Tìm org → gnome → desktop → wm → preferences → mouse-button-modifier và chọn phím khác, ví dụ như phím Super (nút Windows).

Tắt để giữ lâu phím Alt không còn có chức năng Enter commands

Điều này cần thiết để sử dụng những software như Maya hoặc Houdini.

Vào System Settings → Keyboard → Shortcuts → Launchers → Key to show the HUD, nhấn phím Backspace để disable.

Đổi phím tắt cho chức năng Minimize window

Điều này cần thiết để sử dụng software Blender, vì tổ hợp phím Ctrl + Alt + Num 0 trong Blender dùng để frame camera đang active cho giống như view hiện tại.

Vào System Settings → Keyboard → Shortcuts → Windows → Minimize window, ví dụ như đổi thành Ctrl + Super + Num 0.